Stichting Friersdale Eemnes
Over Friersdale
Friersdale

  

In de Noordkaap-provincie in Zuid-Afrika, niet ver van de grens met Namibië, ligt een heuvelachtig gebied met de naam Friersdale. Het is een dunbevolkt gebied met een woestijnklimaat; warme zomers, koude winters en weinig neerslag. De landbouw bestaat voornamelijk uit wijnbouw. Omdat dit niet zonder irrigatie kan, is het alleen lonend voor grootgrondbezitters. Dit betekent in de praktijk rijke blanke boeren op grote farms en arme zwarte arbeiders in hutten van golfplaten en riet. De gekleurde bevolking verdient  daarom nauwelijks genoeg geld  voor eten en kleren. Door het uitzichtloze bestaan komen drankproblemen veel voor. 

 

Cultuur

De cultuur en denkwijze van de bevolking in Friersdale verschilt sterk met die van ons. Waar onze samenleving sterk op het individu is gericht, is die van hen zeer gemeenschapsgericht. Ondanks hun eigen armoede ontfermen gezinnen zich over weeskinderen en worden er collectes gehouden voor de allerarmsten. Mijlpalen in het leven, zoals huwelijk en overlijden, zijn geen specifieke familieaangelegenheden maar iets van de hele gemeenschap. De onderlinge banden zijn warm en sterk.

 

Denkwijze

Het is voor ons zeer schokkend om te zien onder wat voor omstandigheden de mensen in Friersdale moeten leven. Het gebrek aan goede huisvesting, voeding en kleren maakt dat wij met onbegrip reageren bij het zien van computers, mobiele telefoons en televisies in hun armzalige ‘huizen’. Toch is dat niet zo vreemd als het lijkt. Voor de ontwikkeling van het gebied en het overwinnen van de armoede is het nodig om het kennisniveau van de industrielanden te hebben. Die kennis is alleen te verwerven met de technische middelen van nu. Hun keuze voor moderne apparatuur in plaats van een badkamer, toont de wil om een betere toekomst op te bouwen.

 

Sterke band

De grote verschillen tussen ons en de bevolking van Friersdale heeft Pater van Wegen weten te overbruggen in de 30 jaar die hij er heeft gewerkt en gewoond. Door hen te leren begrijpen en onze Westerse leefstijl  niet op te dringen, is er een diepe en solide band ontstaan van wederzijds respect en begrip. Dat is ook het sterke van Stichting Friersdale- Eemnes. Niet wij, maar zij geven de noden en behoeftes van de mensen aan. Door hier gehoor aan te geven kunnen wij daadwerkelijk bijdragen aan een betere toekomst voor de mensen daar.