Stichting Friersdale Eemnes
ANBI
Anbi gegevens 2017

  

Naam:  Stichting Friersdale – Eemnes

Contactadres: Kerkstraat 15 3755 CK Eemnes, tel. 035 – 5389849

Secretariaat: Watermunt 16, 3755 TE Eemnes

RSIN-nummer: 815565306

 

Bestuur:

Voorzitter: H.A. van Hees, Kerkstraat 15, 3755 CK Eemnes, tel. 035 – 5389849

Secretaris; J. Stuijver-van Wegen

Penningmeester: B. Geerligs

Leden:

S. van Breen

C. de Vet

Pater W. van Wegen, Naardingerland 51, 1273 NG Huizen, tel. 035 - 5265398

C. Wiggerts  

Beleidsplan:

Er wordt getracht om vanuit Nederland een zo goed mogelijke communicatie met de mensen in het Zuid-Afrikaanse Friersdale te onderhouden.  Zodoende weet het stichtingsbestuur zo nauwkeurig mogelijk wat de noden zijn van de gemeenschap van Friersdale.  Zo worden in onderling overleg projecten opgezet bijvoorbeeld voor de waterzuiveringsinstallatie, de school, de gemeenschapszaal of het plaatselijke kinderhuis.  Vrijwel jaarlijks gaat minimaal één van de leden van het stichtingsbestuur voor eigen kosten op bezoek in Friersdale.

D.m.v. jaarlijks terugkerende en incidentele activiteiten wordt geld ingezameld voor de opgezette projecten.  Ook worden sponsors geworven, die jaarlijks terugkerende of incidentele bijdragen leveren. Gelden voor de lopende projecten worden vanuit Nederland rechtstreeks overgemaakt naar Friersdale.

Mensen die geld verstrekken voor de projecten worden op de hoogte gehouden van de bestemming van hun geld. Dit gebeurt d.m.v. informatie op de website, de digitale Nieuwsbrief (Nuusbrief) en op de jaarlijkse Friersdale-zondag.

Het beleid is erop gericht om zo min mogelijk onkosten te maken. Al het werk wordt gedaan door vrijwilligers.

 

Beloningsbeleid:

Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen enkele beloning. Alleen gemaakte onkosten worden vergoed en die zijn minimaal omdat er voortdurend naar gestreefd wordt om kosteloos te werken.

Voor vrijwilligers en sponsors wordt jaarlijks een Boerenkoolavond georganiseerd, bedoeld om de band te versterken en de nodige informatie te verstrekken.  Een deel van de onkosten van deze avond wordt weer door een sponsor betaald.

 

Doelstelling van de Stichting (Statuten, artikel 2)

1.De stichting heeft als doel:

    a.de band in stand houden tussen Eemnes en het Zuid-Afrikaanse  Friersdale, met name door het            

       ondernemen van activiteiten, die geld zowel als goederen voor de bevolking van Friersdale

       opleveren.

    b.het verrichten van alle verdere handelingen, die daarmee in de ruimste zin verband houden of

       daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

2.De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het ondernemen van allerlei 

    activiteiten en alle overige wettige middelen, die bevorderlijk zijn voor de doelstelling van de

    stichting. 

 

Verslag van uitgeoefende activiteiten:

In 2017 vonden de volgende activiteiten plaats:

13  maart 2017: Boerenkoolavond

 9  april 2017: 42e Eemnesser Polderloop. Opbrengst: €2500,00

27 april 2017: 35e Oliebollenactie. Opbrengst: € 2395,00

 1 oktober 2017: Friersdale-zondag. Opbrengst: € 1830,00  

Er zijn in 2017 drie Nuusbrieven verschenen.

 

Financieel overzicht Stichting Friersdale-Eemnes, opgemaakt 31 december 2017.

 

Inkomsten

 

Uitgaven

 

Activiteiten v/d Stichting

€     6.630

Diverse kosten

€       1.120    

Totaal aan giften en rente op tegoeden

€ 130.251 

Projecten in Friersdale

€     95.854

Banktegoeden 1-1-2016

€   48.305

Banktegoeden 31-12-2017

€     88.212

Totaal

€ 185.186

Totaal

€   185.186